Utbygging Fiber og Mobil - fra A til Å.

–––––

Fra A til Å.


Wirecom kan i samarbeid med lokale entreprenører levere komplette prosjekter inkludert planlegging, søkeprosess, graveentreprise, kalkulasjon, GPS, dokumentasjon, og komplette aksessinsttallasjoner inkludert leveranse av verdiøkende mersalg med våre produkter, Clevernest og Wirebook.

Graveentreprenørene vi samarbeider med kan levere trenching (4 X 20 mm og oppover), konvensjonell graving, samt pløying.

Komplette turnkey-prosjekt inkluderer innmåling (GPS), dokumentasjon, søkeprosesser, samt grave- og fiberarbeider inkludert aksesser.
Vi har også egen fiberbas som påser kontroll av kvalitet på underleveranser, men som også utfører fiber- og svakstrømsarbeider. Egen fiber- og svakstrømsgruppe er under oppbygging, og målet er at dette skal være på plass i 2021.

Wirecom dokumenterer i Smallworld, TelMe, og NIMS / NITRA med egne ressurser. Disse har lang erfaring, og kjenner best practice.

Wirecom leverer prosjektledelse med erfarent personell, og kosteffektive prosjekt med en strukturert, rasjonell og erfaringsbasert tilnærming. Vi har stedlig prosjektlederkapasitet både på Østlandet, Vestland, og i Midt-, og Nord-Norge.

Våre graveentreprenører er valgt med fokus på kosteffektive nasjonal organisasjon, lang erfaring, og gode resultater over tid. Dette garanterer for en sikker entreprise der tidsplanen blir fulgt.

Inntektsgenererende tjenester i eget ethernet.

Wirecom AS kan også tilby en innholdstjeneste via vårt selskap Clevernest AS. Denne fakturerer du dine kunder på fast månedsfaktura.

Tjenesten er kort fortalt sikkerhets- og smarthusprodukter som varsler over ethernet. Dette er da  installasjoner med sikring i forhold til brann, innbrudd og vannlekkasjer, samt smarthusfunksjoner (lysstyring, portstyring, styring av el-produkter, styring av markiser m.m.).

Løsningen kan også levere sikkerhetsløsninger for eldre (moderne fall-alarmer og trygghetsalarmer).

Det å selge dette hjelper vi deg med. Vår software Wirebook muliggjør toveis dialog med bestillingsfunksjon, og gir deg mulighet til å selge til store kundemasser med umiddelbar respons. Kostnaden knyttet til bruk av Wirebook er en engangskostnad, og utgjør mellom 30,- og 60,- pr. kundeordre.

Mer om Clevernest finner du under Tjeneste Verdiøkende tjenester.