Verdiøkende tjenester - knytt kunden til deg.

–––––

Verdiøkende tjenester levert av vårt datterselskap, CleverNest AS

Våre produkter varsler ved innbrudd og brann både via sirener og direkte til de mobiler (app) som er definert av sluttbruker. Sensorene varsler både ved vannlekkasjer, innbrudd, og ved røykutvikling / brann i tillegg til at de informerer om innetemperaturer fra sensorer.

Alarmanlegget kan også  koble ned / opp strømtilførsel til f.eks. kaffetraktere og andre potensielt brannfarlige enheter i boligen. Dette gjøres da fra den inkluderte app-styringen.
Det er også mulig å inkludere velferdsteknologiske tilvalg som f.eks. overfallsalarm, og fall-alarm som også varsler til mobil (-er).

Økonomisk er modellen kosteffektiv da det ikke er investeringer i forkant da løsningen er basert på månedspriser, og dette da fakturert over sluttbruker (abonnents) månedsfaktura.

Alt salg til sluttbruker utføres av ISP / kraftselskap. Wirecom leverer her en meget kostnadseffektiv salgskanal med Wirebook (deleid selskap). Wirebook er en software som muliggjør direkte toveis SMS-dialog direkte til sluttbruker. Da med tilbud om ulike månedsabonnement som kunden kan akseptere ved å svare OK.
ISP kan velge om en vil utføre alle installasjoner selv, alternativt kan en sette deler / alt bort til Wirecom.

ISP fakturerer sluttbruker for valgt konfigurasjon over bredbåndsfaktura med avtalt pris i forhold til valgt konfigurasjon. Det å få levert denne tjenesten fra den lokale bredbånds- eller kraft-tilbyder er enklere og bedre for sluttbruker da en får flere leveranseforhold på en og samme faktura, og da til foretrukne priser. 

Et like viktig poeng for eier av kundeforholdet er jo det at det er en verdiøkende og naturlig tjeneste levert over ethernet / mobil som i tillegg gjør at en knytter kunden tettere til seg.

Vil du vite mer om hvordan du snakker toveis med kunden via SMS? Kontakt Wirebook på post@wirebook.no

Vil du vite mer om verdiøkende innholdstjenester? Kontakt Lars Erik på 48 301 501, eller bruk lars.erik@wirecom.no, eller ordre@clevernest.no