Konsulent-tjenester

–––––

Ressurser

Wirecom har egne ressurser som kan bistår våre kunder innenfor mange områder. Dette kan være på prosjektbasis, eller som en mulighet til å frigjøre intern kapasitet til andre arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby ressurser innen:

  • Svakstrømsinstallasjoner (alarm og overvåkning = IoT)
  • Tele (aksesser, blåsing og skjøting)
  • Montasjearbeider mobilmaster og svakstrøm
  • Prosjektledelse fiber og mobil
  • Planlegging av fiber, mobil, samt infrastruktur / vei
  • Kalkulasjon i bidprosjekter
  • Dokumentasjon og stedfesting  / kartserver av utbygde prosjekter
  • Graveentrepriser (enkeltoppdrag)

Wirecom har også samarbeidsavtaler med graveentreprenører nasjonalt hvor vi kan levere en samlet "nøkkelferdig" leveranse.

Det å benytte Wirecom på timebasis gir sterk kosteffektivitet i en ellers travel hverdag.

Ta kontakt med Kristian, eller Knut for tilbud.