Planlegging, og kalkulasjon.

–––––

Wirecom jobber innen fiber, mobil, elektro og svakstrøm og vi utfører alle typer planlegging, kalkulasjon og dokumentasjon knyttet til utbygginger av infrastruktur innenfor disse områdene.

All planlegging og kalkulasjon utføres av vår produktgruppe Digitale tjenester, Her sitter planleggere og dokumentasjonsressurser med lang erfaring innenfor de aktuelle områdene.
Du vil spare mye tid og kostnader på å f.eks. la oss lage gravekart i både 2D og 3D, og du får en komplett kartpakke i PDF-format som en del av planleggingen og kalkulasjonen.

Vi har alle softwaretilganger en kan trenger tilgjengelig til enhver tid. Dette inkluderer også add-on software som bl.a. skred-data, geo-data. Dette er tilleggsdata som gir bedre planlegginger, og tryggere bygge- og driftsøkonomi.

Som en del av gruppens arbeidsområde ligger også økonomiske prognoser. Dette kan inkludere alt fra typiske utbyggingskostnader, og helt frem til verdiøkende merverdisalg med varighet 3 - 5 år.

Vi tror sterkt på viktigheten av å bygge tettere relasjoner mellom ISP og sluttbrukere gjennom verdiøkende mersalg. Vi kan fortelle deg hva du vil kunne hente ut av dette, og da med realistiske prognoser ut fra erfaringstall på denne type salg. 
Vi bistår med alt fra salgsprosess til 2.linje support, du trenger kun å gi kundene dine muligheten.

Ta kontakt dersom du ønsker informasjon, og / eller pristilbud.