Kart og datatjenester

–––––

Datatjenester

Vi har identifisert den mest brukte informasjonen og samlet den for bruk i vår egen planlegging og til hjelp for våre kunder i bruk av slik informasjon til og ta bedre beslutninger.

Våre datasett er enkle å tilrettelegge for kundens behov og ønsker og inneholder:

 • Bakgrunnskart (standard, landskapskart, satellitt og flybilder og hybrid)
 • FKB data
 • Eiendomsdata
 • Demografidata
 • Bedrifter
 • Risikodata
 • 3D

Vi videreselger ikke disse dataene men har implementert dette i våre tjenester og produkter.

Administrasjon og implementering av GIS løsning

Alle vet hvordan de har det i dag, men er ikke helt sikker på hvordan de når målet. Vi hjelper deg i hele prosessen fra tanke til ferdig implementert system og veien videre.

Det som må tenkes på i en slik prosess kan være

 • Hva er dagens utgangspunkt
 • Hva er våre behov
 • Hvor vil vi

Det er mange muligheter når det kommer til valg av system og vi hjelper deg å finne det beste alternativet basert på deres behov og planer.

Vi utfører også administrasjon av GIS løsningen deres hvis dere ønsker i tiden etter implementering slik at man kan tenke på den daglige jobben uten å bekymre seg å ikke ha tid til dokumentasjon.

Ta kontakt for en hyggelig prat om muligheter slik at du når dine mål.

Karttjenester

Alle har tilgang på egne data på forskjellige plasser. Noe ligger i økonomisystem, noe i dokumentasjon, noe i hodet og andre steder. Men hvor bor kunden? Hvem kan vi selge til? Hvor mye trafikk gikk gjennom det området? Man får en bedre innsikt å sette dette i system med hjelp av GIS, som gjør data enklere og forstå for hele organisasjonen

I vår kartportal kan du som kunde få sydd sammen informasjon til ett system.

 • Vi henter ut mye informasjon fra våre datasett over matrikkel, demografi og andre relevante data
 • Dere oppdaterer med egne data fra de systemene dere ønsker informasjon fra
 • Vi oppdaterer etter ønsket frekvens

Noen av de kartene som kan lages er for eksempel

 • Plankart for prosjekt
 • Kart over kunder og hvem kan selges til med informasjon om eier
 • Situasjonskart over drift (trafikkhistorikk, feilfrekvens og andre utsatte områder)

Ta kontakt for mer informasjon.