Dokumentasjon

–––––

Dokumentasjon

De aller fleste er kjent med hvilke krav til dokumentasjon som foreligger for deres bedrift. Gjennom flere år i bransjen ser vi likevel at mange sliter med den daglige driften og vedlikeholdet av dokumentasjonen – enten på grunn av manglende tid, kompetanse eller programvare. Som din spesialist, rådgiver og administrator sørger vi for at du får alt du trenger innen teknisk dokumentasjon.

  • Vi vedlikeholder dokumentasjon for både fysiske og logiske nett på lag med kunde.
  • Vi bearbeider innmålte råfiler med landmålingsdata fra CPOS, og lager leselig data som kan importeres direkte i dokumentasjonssystemet.
  • Flere av våre kunder har valgt løsning der de sender alt av oppdateringer til oss for å frigjøre kapasitet i egen organisasjon. Vi kan i mange tilfeller gjøre jobben raskere da vi har automatisert mange prosesser som gjøres manuelt hos kunde

Alt du trenger innen teknisk dokumentasjon – nøyaktig og effektivt.

Ta kontakt for tilbud, og / eller informasjon.