Om oss

–––––

En fleksibel totalleverandør

Wirecom er en fleksibel totalleverandør av komplette utbygginger innen fiber, og mobile nettverk. Vi leverer også alle typer rådgivning (konsulent), planlegging, kalkulasjon og dokumentasjon innenfor FTTH, FTTB og mobil.
Vårt dokumentasjonsteam jobber innen TelMe, Smallworld, INRA / NITRA, NIMS, og tilsvarende.

Våre ansatte har bakgrunn fra bl.a. Telenor, OneCo, Bravida, Relacom, og har ett godt nettverk ut mot markedet.

Vårt hovedfokus er altså å levere kosteffektive leveranser hvor oppdatert teknologi skaper bedre samhandling, og mindre tidstap for alle involverte. Vårt samarbeid med faste underleverandører sikrer innarbeidede team med god utvidet kapasitet tilpasset ekstraordinære produksjonstopper.

Rådgivning:
Wirecom har egne konsulenter som bistår kommuner, netteiere, fylker, og utbyggere med planer, kalkulasjoner, søkeprosesser, og rene gjennomføringer innen FTTH og Mobil (2G-5G). Dette leveres da alltid med ett sterkt fokus på habilitet i alle prosesser.

Ønsker dere mere informasjon om dette er Vivi-Ann rett kontaktperson.

Totalleverandør:

Fullverdig totalleverandør blir vi når vi i tillegg til ovennevnte leverer både dialogverktøy som muliggjør dialog med dine kunder, toveis, samt månedsprisede innholdstjenester til sluttbrukere innen bl.a. alarm- og smarthusprodukter.

Dette leverer vi via datterselskapet Clevernest AS, og det deleide selskapet Wirebook.

Turnkey-utbygging

Utover plan- og dokumentasjonsbaserte servicetjenester kan vi tilby partnerbasert turnkey-utbygging innenfor våre fagområder. Her samarbeider vi som nevnt med større regionale graveentreprenører, og knytter sammen kosteffektive utbygginger med komplett plan, kalkulasjon, og dokumentasjon.

Som en del av våre turnkeyleveranser kan vi også levere verdiøkning inn i ISP-eide ethernet, samt installasjons- og rådgivningsressurser. Målsettingen med dette produktsegmentet er å gi våre partnerkunder en ekstra inntjeningskanal som sikrer øket brutto omsetning, styrket bunnlinje, men også sikrer en sterkere binding mellom ISP og deres sluttkunder.

Effektiv teknisk dokumentasjon

Alle er vi kjent med hvilke krav som foreligger for våre sektor.

Gjennom flere år i bransjen ser vi at mange sliter med å frigjøre tid til den daglige driften, og vedlikeholdet av dokumentasjonen. Dette enten på grunn av manglende tid, nok intern oppdatering av kompetanse, og / eller av programvare. Som din produktspesialist, rådgiver og administrator sørger vi for at du får akkurat det du trenger innen teknisk dokumentasjon – fra planlegging og uttegninger til kontroller og daglig drift. Vi leverer altså alt du trenger innen teknisk dokumentasjon – nøyaktig og kosteffektivt.

Oppsummert så er Wirecom en helhetlig og kosteffektiv partner. Dette gjør alt enklere for din virksomhet.

VÅRE ANSATTE

Stein Tore Abrahamsen
NITRA / RL Digitale tjenester
-----------
915 68 025
stein.tore@wirecom.no
Asbjørn Blindheim
NIMS Digitale tjenester
-----------
905 88 640
asbjørn@wirecom.no
Svein L. Høgset
NIMS Digitale tjenester
-----------
913 31 826
svein@wirecom.no
Lars Berge
Daglig leder
-----------
466 96 801
lars.berge@wirecom.no
Erik Grue
Prosjektleder Utbygging
-----------
905 22 682
erik@wirecom.no
Lars Erik Hestnes-Lande
Salgs- og Markedssjef
-----------
48 301 501
lars.erik@wirecom.no
Knut Lie-Sæther
Dokumentasjon - Digitale tjenester
-----------
930 99 153
knut@wirecom.no
Vivi-Ann Gangnås
Leder Konsulent og Rådgivning
-----------
416 68 558
vivi-ann@wirecom.no
Kristian Sundsvold
Faglig leder Digitale tjenester
-----------
981 55 882
kristian@wirecom.no
Kåre Johansen
Traseklarering & Kvalitetskontroll
-----------
915 21 941
kåre@wirecom.no
Stein Ove Hegnes
Fiberbas Utbygging
-----------
416 71 330
stein.ove@wirecom.no