Wirecom rådgir Trøndelag Fylke, og kommunene i fylket

–––––

Wirecom har i 2021 startet opp arbeidet på den kontrakt som er inngått for perioden 2021 til 2024 (opsjoner). Avtalen gir fylket, men også kommunene, mulighet til å benytte Wirecom og vår kompetanse innen fibernett og 2G til 5G.

Wirecom kan bistå med alt fylket og kommunene måtte ha av behov innen planlegging, kalkulering, befaringer, anbefalinger rundt teknologivalg, og generelle betraktninger kontra geografi og tilgjengelighet.

Har du spørsmål kan du kontakte vivi-ann@wirecom.no