Wirecom skriver kontrakt på utbygging for Sodvin SA

–––––

Wirecom har kommet til enighet med Sodvin om en komplett turnkey fiberutbygging for fem delområder i Kyrksæterøra. Utbyggingen antas å starte i juni 2021. Wirecom leverer fra A-Å, med planlegging, søknader, dokumentasjon, utbygging og aksessinstallasjoner inkludert innmåling og ferdig dokumentert nett. Wirecom tilbyr i tillegg SMS-basert merverdisalg til sluttbrukere via vår eget datterselskap, Wirebook AS. Dette muliggjør toveis dialog med kundene for informasjon om verdiøkende tjenster på månedsfaktura (som f.eks. alarm- og smarthuspakke styr via app).


Sodvin valgte Wirecom som totalleverandør på utbygging av fem delområder i Kyrksæterøra. Inkludert i vår leveranse ligger også tilbud om verdiøkende tjenestesalg via toveis SMS-dialog med sluttbrukere i nettet.

Vi er meget takknemlig for igjen å bli valgt til å bygge ut for Sodvin.

Som alltid dedikerer vi ressurser innen kritiske delområder. Disse er trasèklarering, prosjektledelse, og onsite bas for kontroll og leveransestyring, samt dokumentasjon fra Digitale tjenester.